ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΠΑΡΑΣΗΜΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ, ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΑΓΟΡΑ – ΠΩΛΗΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.

ΤΙΜΗ:

1.100,00

Σε απόθεμα

Sorting Code: 1896

Περιλαμβάνονται και πολλά γραμματόσημα “ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ” από το 1875 έως το 1893 που δεν έχουν υπολογισθεί καν

Περιγραφή

Εκπληκτική συλλογή Ελληνικών σφραγισμένων σειρών από την Πρώτη Ολυμπιακή μέχρι το 1960 σχεδόν όλες οι σειρές !

Περιλαμβάνει όλες τις δύσκολες σειρές πλήρεις (1η-2η Ολυμπιακή, Εκστρατεία, Δημοκρατία, τις 2 ΕΟΝ, Χαλκολιθογραφικές, Αεροπορικές κλπ. και μερικές ασφράγιστες.

Τιμή καταλόγου Ερμή 5.800 Ευρώ όπου έχουν υπολογιστεί μόνο οι πλήρεις σφραγισμένες σειρές. (Οι μη πλήρεις είναι 2-3 κοινές)

Περιέχονται επίσης 35 Μεγάλες κεφαλές Ερμή αταύτιστες ΔΩΡΟ !

Το κλασέρ είναι του Φάρου  ΔΩΡΟ !

 

Περιλαμβάνονται και πολλά γραμματόσημα “ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ” από το 1875 έως το 1893 που δεν έχουν υπολογισθεί καν

Περιγραφή

Εκπληκτική συλλογή Ελληνικών σφραγισμένων σειρών από την Πρώτη Ολυμπιακή μέχρι το 1960 σχεδόν όλες οι σειρές !

Περιλαμβάνει όλες τις δύσκολες σειρές πλήρεις (1η-2η Ολυμπιακή, Εκστρατεία, Δημοκρατία, τις 2 ΕΟΝ, Χαλκολιθογραφικές, Αεροπορικές κλπ. και μερικές ασφράγιστες.

Τιμή καταλόγου Ερμή 5.800 Ευρώ όπου έχουν υπολογιστεί μόνο οι πλήρεις σφραγισμένες σειρές. (Οι μη πλήρεις είναι 2-3 κοινές)

Περιέχονται επίσης 35 Μεγάλες κεφαλές Ερμή αταύτιστες ΔΩΡΟ !

Το κλασέρ είναι του Φάρου  ΔΩΡΟ !