ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΠΑΡΑΣΗΜΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ, ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΑΓΟΡΑ – ΠΩΛΗΣΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ

Χρυσές λίρες

ΑΓΟΡΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΥΣΩΝ ΛΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ